2022. január 18., kedd Piroska napja

 

Archívum

 

In memoriam Szucsák Elemér (1908–2004)

„Az értelmesek pedig
tündökleni fognak,
Mint az égboltozat fénye:

és kik igazságra
oktatnak sokakat
mint a csillagok
örökkön örökké.”

(temetési emlékvers)

sz_eHalálának közelgő tizedik évfordulója alkalmából emlékezem meg Szucsák Elemér gyógypedagógus-igazgatóról és munkásságáról.

Szucsák Elemér 1908-ban született Miskolcon. Felsőfokú tanulmányait 1928-ban végezte el szülővárosában az Evangélikus Tanítóképző Főiskolán. Ezt követően Tornanádaskán kapott munkát, az akkor még Római Katolikus Felekezeti Népiskolában, egytanerős, egytantermes, hatosztályos osztatlan elemiben. Vasárnaponként a templomi orgonajáték is beletartozott a munkaköri feladatába.

Bár adódtak nehézségek (nem megfelelő iskolai bútorzat, szegénység, a szolgálati lakásában nem volt megfelelő fűtés, ivóvíz), Szucsák Elemér teljes odaadással, szívvel-lélekkel tanított. Havi fizetése 82 pengő 50 fillér volt.

Sokat halászott-vadászott szabadidejében, ezzel mentette meg a családját a háború utáni éhezéstől. Esténként katonákat és leventéket is oktatott.

Munkáját 1930-ban megszakította egy egyéves sorkatonai szolgálat, amelynek ideje alatt egy átfázástól tüdőgyulladást és szájzárat kapott – a halál torkából mentették meg.

Közben megnősült, egy fia és egy lánya született. Neje kollégájaként tanított és példásan nevelte a gyerekeket, míg ő 1942 nyarától, a második világháborúban bevonult Kassára harcolni. Megjárta és csodával határos módon túlélte a doni katasztrófát is!

Dr. Ortutay Gyula oktatási miniszter 1948-ban azonnali hatállyal megbízta őt Tornanádaskán a Leányfoglalkoztató Intézet irányításával és a borsod-abaúji körzetben a történelem-földrajz szakos tanfelügyelői munkával.

Szucsák Elemér szervezte meg az élelmezést, hívott szakoktatókat, alakított ki szaktantermeket.

Beiratkozott a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolára, s feleségével elsőként végezték el hazánkban a gyógypedagógus-képzést.

Oktatási intézményüket 1949-ben gyógypedagógiai intézetté alakították.

1953 nyarán a minisztérium új feladattal bízta meg: Vas megyében, Rumban a Bezerédj kastélyban elhelyezett értelmi fogyatékos siketnémák intézete igazgatásával.

Tudta, mit kell tennie. Olyan képzéseket hívott létre, amelyekkel a tanulók az addig megszerzett kézügyességükkel meg tudnak élni.

Foglalkoztató iskolává alakultak, három óriási üvegházban virágkertészetet működtettek, a konyhakertben öntözéses gazdálkodást folytattak. Kialakítottak egy kosárfonó műhelyt, beindult a rongyszőnyeg-szövés, gyümölcskertészet és állattenyésztés, amiből fenntartották az élelmezést. Sportpályákat is kialakítottak.

Dr. Bárczy Gusztáv gyakran ellátogatott hozzájuk Rumba, és nagyon elégedett volt az ott látottakkal. Külföldi vendégoktatóknak is bemutatta az intézményt.

Öt év után, a fiúk taníttatása érdekében, áthelyezésüket kérték, így kerültek Hajdúszoboszlóra, ahol tovább folytatták a gyógypedagógiai munkát nyugdíjazásukig.

Szucsák Elemér példátlanul gazdag életútja, munkássága hozzájárult az értelmileg akadályozottak eredményes szakképzésének működéséhez.

Emlékét szeretettel őrizzük!

 

Kótabé Tünde
gyógypedagógus

 

(c) Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 2003-2009. Minden jog fenntartva.