2022. január 29., szombat Adél napja

 

Archívum

 

Az SZTNH óravázlatíró pályázatának nyertesei

December 17-én, az év végi ünnepek előtt néhány nappal vette át nyereményét a tizenegy díjazott A dinamótól Harry Potterig című szellemitulajdon-védelmi óravázlatíró pályázat díjátadóval egybekötött eredményhirdetésén.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kezdeményezésére meghirdetett óravázlatíró pályázatra több mint 73 pályamű érkezett a hathetes pályázati időszak alatt. Óravázlat-pályázatok érkeztek magyar nyelv és irodalom, dráma, informatika, ének-zene, környezetismeret, etika, fizika, kémia, történelem, idegen nyelvi és osztályfőnöki órákhoz.
Baho-Borzók Noémi, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) képzési tanácsadója a díjjal jutalmazott óravázlatokról elmondta, hogy azok mind színvonalas munkák, ötletesek, alaposak, látványosak, jól kidolgozottak, segítségükkel egy pedagógus élvezetes órát képes felépíteni osztályának. Az óravázlatok kiválasztásakor szempont volt továbbá a szellemitulajdon-védelmi részek szakmailag megfelelő tartalma és az óra eredetisége, interaktivitása is. Figyelembe vették azt is, hogy az alapfogalmakat alaposan és érthetően tisztázza a vázlat, és hogy a pedagógus az ismeretek átadásán túl a tudatosság növelésére, a szellemi tulajdon értékének felismerésére neveljen.
A pályázatok értékelését az SZTNH és a partnerszervezetek munkatársaiból álló bizottság közösen végezte, a különdíjak nyerteseit a felajánlók választották ki. A díjakat felajánló Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, ProArt Szövetség a Szerzői jogokért és Microsoft Magyarország mellett a pályázat létrejöttében további szakmai partnerek voltak még a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a MediaSmart Hungary Oktatási Közhasznú Nonprofit Kft. is.
Németh Gábor, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Főosztályának igazgatója elmondta, a pályázat célja az volt, hogy a szeptembertől életbe lépett új kerettantervekben dedikáltan megjelenő legfontosabb szellemitulajdon-védelmi témák feldolgozására ösztönözze a közoktatásban dolgozó pedagógusokat. Kiemelte: fontosnak tartják, hogy az új generációk már minél fiatalabb korban megismerkedjenek a szellemitulajdon-védelmének jelentőségével. A megfelelő tankönyvi tartalmak és a pedagógusok továbbképzése mellett az olyan praktikus segédanyagok is nélkülözhetetlenek a sikeres ismeretátadásban, mint amilyenek a mostani pályázat keretében születtek, illetve kerülnek mindenki számára hozzáférhetővé.
Kiss János Tamás a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó (NTK) vezérigazgatója az NTK különdíjainak átadásakor elmondta, hogy a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó nem csupán elhivatott közvetítője a nemzeti kultúránknak, hanem egyik szószólója a szellemi tulajdon tiszteletének. Így nagy örömmel kapcsolódtak a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának kezdeményezéséhez, és örülnek, hogy számtalan pedagógust szólított meg a pályázati felhívás. A benyújtott munkák megerősítik a hitüket: lenyűgöző kreativitással igyekeznek a tanárok az ifjabb nemzedékek számára nemcsak az értékeket átadni, hanem a szellemi tulajdon tiszteletére nevelni. Ez túlmutat a puszta jogkövető magatartás fontosságán; ez a szellemi produktumok tekintélyének emelése.
Horváth Péter, a ProArt Szövetség a Szerzői jogokért igazgatója a ProArt különdíjának átadásakor hangsúlyozta: legfontosabb feladatuk a szerzői jogi tudatosság fejlesztése, a szellemi tulajdonnal, szerzői joggal kapcsolatos alapinformációk átadása. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával és a Hamisítás Elleni Nemzeti Testülettel közösen sikerült elérniük, hogy ezek a tudásmorzsák megjelenjenek a tananyagokban, a tankönyvekben, ez azonban még nem elég, ahhoz, hogy ezek az információk tudássá váljanak, ehhez a tanároknak is megfelelő segítséget kell biztosítani. Ezért született ez a tanároknak szóló pályázat. A díjnyertes tanárok és óravázlataik segítségével országszerte más pedagógusok is hatékonyan tudják majd ezeket a fontos ismereteket átadni a diákoknak, akik maguk is alkotók, a jövő reménységei, akik maguk lesznek ezen javak fogyasztói is.
Vass Gábor, a Microsoft vállalati és partnerkapcsolati üzletágának igazgatója a Microsoft különdíjainak átadásakor elmondta: manapság, amikor tízből hat háztartásban már található számítógép, és ezek közül szinte mindegyik az internetre van kötve, különösen fontos, hogy védjük ezeket a rájuk leselkedő veszélyektől. Hazánkban a számítógépeken található programok közül tízből legalább négy kalózszoftver. A nem eredeti alkalmazások és eszközök biztonsági szempontból komoly veszélyeket rejtenek, károsak lehetnek adatainkra, munkafolyamatainkra. Az Microsoft igazgatója kiemelte: a fiatalok a nem eredeti szoftverek leggyakoribb alkalmazói. A ma fiataljai a holnap vezetői lesznek, akik munkájuk során szinte biztosan számítógépekkel fognak dolgozni, a kalózszoftverek használatával pedig már komoly gazdasági károkat is okozhatnak óvatlanságukkal. A Microsoft ezért YouthSpark programján keresztül mindent megtesz annak érdekében, hogy a diákok jogtiszta, eredeti informatikai megoldásokat használhassanak.

A pályázat díjazottai:

SZTNH első helyezett:
Soltész Tünde, Bocskai István Gimnázium, Hajdúböszörmény

• osztályfőnöki óra/erkölcstan óra
• téma: szerzői jog, plagizálás, a szellemi tulajdon tisztelete.

SZTNH második helyezett:
Tusorné Fekete Éva, Weöres Sándor Általános Iskola, Gyömrő

• informatika
• téma: etikus internet- és szoftverhasználat, szerzői jogi alapismeretek.

SZTNH harmadik helyezett:
Vit Olivér, Katona József Szakközépiskola, Budapest

• történelem
• téma: ipartörténeti találmányok születése.

SZTNH különdíj:
Paizs Ottó, SM Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő Központ, Kaposvár

• fizika
• téma: a transzformátor felépítése és működése, szabadalma.

SZTNH különdíj:
Filep Otília, Mészáros Lőrincz Körzeti Általános Iskola, Megyaszó

• fizika
• téma: a dinamó felfedezése, szabadalmak.

SZTNH különdíj:
Fodor Éva, Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Orosháza

• magyar nyelv és irodalom
• téma: idézés és forráshasználat.

NTK különdíj:
Veszelszkiné Huszárik Ildikó, Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium

• magyar nyelv és irodalom
• téma: idézés és forráshasználat.

NTK különdíj:
Sulai Erika, Kölcsey Ferenc Gimnázium, Budapest

• magyar nyelv és irodalom
• téma: intertextualitás és plágium.

NTK különdíj:
Vizi Bernadett, Nógrádsipeki Keresztény Általános Iskola és Óvoda

• magyar nyelv és irodalom
• téma: idézés és forráshasználat.

ProArt különdíj:
Takácsné Kocsis Anikó, Dancs Lajos Ének-Zenei Általános Iskola, Nagyecsed

• ének-zene
• téma: szerzői jogi alapfogalmak a zenéhez kapcsolódóan.

Microsoft különdíj:
Margitai Istvánné, Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

• informatika
• téma: szoftver jogtisztaság, szerzői jog.

Microsoft különdíj:
Tusorné Fekete Éva, Weöres Sándor Általános Iskola, Gyömrő

• informatika
• téma: etikus internet- és szoftverhasználat, szerzői jogi alapismeretek.

A legérdekesebb óravázlatok a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület weboldalán elérhetőek lesznek, példákkal, ötletekkel, jó gyakorlatokkal szolgálnak majd a közoktatásban dolgozó pedagógusoknak, szemléltetve, hogyan érdemes szellemitulajdon-védelmi tartalmakat beépíteni a tanórák anyagaiba.

 

 

(c) Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 2003-2009. Minden jog fenntartva.