2022. január 18., kedd Piroska napja

 

Archívum

 

„A pedagógus legfőbb karizmája a jövőbe vetett hit”

Több mint 1,3 millió diák az iskolapadokban – Körkép az 1018. tanév megkezdése előtt

Kiválóan képzett, erkölcsileg és anyagilag megbecsült pedagógusok nélkül nem újítható meg az oktatás, nem valósítható meg az ország felemelkedése – emelte ki az Országos Szakmai Tanévnyitó keretében rendezett, A tanév itt kezdődik! című, II. Köznevelési szakmai konferencián Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter augusztus 22-én a SYMA Rendezvény- és Kongresszusi Központban Budapesten. A Modern Iskola magazin által, az oktatáspolitikai kormányzat, a szakmai intézmények és szervezetek, taneszközgyártó és -forgalmazó cégek, valamint kulturális intézmények bevonásával a 2013/2014-es tanév kezdetének küszöbén immár hagyományosan szervezett kétnapos rendezvényt idén is igen nagy érdeklődés kísérte.

Balog Zoltán a rendezvény nyitónapján elmondta: a jó iskolarendszer alapja a felkészült pedagógus, akinek a munkájára a nemzet jövője épül. Beszélt arról is, hogy lényeglátás nélkül nem lehet valaki jó pedagógus, a lényeg pedig nem más, mint az ember, a gyermek, akit tanítani kell és lehet. Őket kell látni, az iskolában minden értük kell hogy történjen. Mint fogalmazott, Magyarország és a családok a legértékesebbet: a saját és a közös jövőnket, a gyermekeket bízzák az iskolákra, a minisztériumra, a kormányra, a magyar államra. Éppen ezért nagyon fontos a pedagógusok iránti méltányosság, akiknek a megbecsülésében „nem járunk élen” – jelentette ki a miniszter, hozzátéve: sokkal többet kellene tenni ezért az ügyért, mint ami eddig történt.
A pedagógusok esedékes béremeléséről szólva elmondta: azt a módosított köznevelési törvény fogja garantálni, a további emeléseket pedig kormányrendelet rögzíti majd.
Beszédében kitért arra is, hogy szeptembertől a köznevelés számos új eleme lép életbe. Ezek közül megemlítette többek között az új Nemzeti Alaptanterv és kerettantervek fokozatos bevezetését, az újfajta tankönyvellátást, az állami felelősség egyértelművé tételét, az új minősítési rendszert és az egységes tartalmi szabályozás kiépülését.
Az új Klebelsberg-ösztöndíjrendszerről elmondta: azzal ösztönözni szeretnék, hogy jó színvonalon képzett pedagógusok dolgozzanak a köznevelési rendszerben. Ennek részeként az újonnan belépő tanár szakos hallgatók szeptembertől a minimálbérhez közeli összeget kaphatnak. Balog Zoltán szólt arról is, hogy a köznevelés átalakításával az intézményvezetői szerep is a helyére került. Az új szerkezetben a tanuló „nem hullik ki a köznevelési rendszerből”, világos, átlátható bértábla lesz, és az állami fenntartásnak köszönhetően idén egyetlen felső tagozat sem szűnik meg – hangsúlyozta.
Összegezve lényegi célként a versenyképességet jelölte meg, amely magában foglalja az értékelvűséget, a sokkal nagyobb és jobb teljesítményre képesítő, értékalapon álló erős identitást is. Nagy szükség van továbbá az esélyek kiegyenlítésére is – vélte. Beszéde végén az egyik legnagyobb pedagógus, Karácsony Sándor gondolatát idézte, miszerint: „A pedagógus legfőbb karizmája a jövőbe vetett hit.” „Azt kívánom önöknek, hogy ezt a hitüket, a gyermekeinkbe, a jövőbe és egyáltalán a nemzet jövőjébe vetett hitüket és erejüket meg tudják őrizni, sőt meg tudják sokszorozni az elkövetkező tanévben. Szükség lesz rá” – zárta szavait a tárca vezetője.

Új időszámítás a köznevelésben
A köznevelés megújítása új állomásához érkezett, a jó színvonalú, igazságos és méltányos rendszer megteremtése érdekében szeptembertől jelentős változások lesznek az iskolákban –olvashattuk A tanév itt kezdődik konferencia meghívóján, e jelentős változásokat pedig Új időszámítás a köznevelésben című előadásában Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár foglalta össze. Mindenekelőtt emlékeztetett arra, hogy a magyar iskolarendszerben három évvel ezelőtt aggasztóan rossz egészségi állapotban voltak a gyerekek, romlottak a tanulmányi eredményeik, a pedagógusok megbecsültsége és az intézmények állapota sem volt megfelelő. Az államtitkár az iskolarendszer megújításának mindent átfogó céljaiként a gyermekek, fiatalok fejlődésének előtérbe helyezését, a családok jóllétét, felemelkedését, a minőség állandó emelését, az egész személyiség fejlesztését szolgáló nevelés előtérbe helyezését, az igazságosság, egyenlőség megteremtését jelölte meg. Nagyon fontos, felelősségünkből adódó feladat, hogy az ország minden óvodájában és iskolájában kiegyenlítetten, egységesen magas színvonalat tudjunk garantálni, ezen dolgozunk minden erőnkkel – jelentette ki Hoffmann Rózsa. Hangsúlyozta: megengedhetetlen, hogy a pedagógusok ugyanazért a munkáért eltérő bérezést kapjanak, csupán azért, mert az ország másik részében, más településen élnek, ezért ezen is változtatni kívánnak. Felidézte az elmúlt évek jogalkotási folyamatát, mely szerint 2010 júniusa óta mintegy száz új vagy módosított jogszabályt alkottak. Amióta nagyobb figyelem jut a nevelésre, mérhetően csökkent az iskolai agresszív cselekmények és az igazolatlan hiányzások száma – tájékoztatott az államtitkár.
Hoffmann Rózsa úgy látja, a középiskolások körében egyértelműen pozitív a fogadtatása a 2016. január 1-jével az érettségizők számára kötelezővé váló 50 órás közösségi szolgálatnak. Ez év szeptembertől indul az erkölcstan, illetve a hit- és erkölcstan oktatása, idén pedig már háromszor két évfolyamot érint a mindennapos testnevelés bevezetése, amelynek elvével és elterjesztésével a társadalom, az iskola világa és azon belül a pedagógustársadalom (különös tekintettel a testnevelő tanárokra) meggyőző többsége egyetért. Az államtitkár úgy fogalmazott: „akkor is, ha nehézséget okoz a biztosítása, ennek megszervezése, ellenőrzése és garantálása minden igazgatónak szent kötelessége”. Emlékeztetett: a mindennapos testnevelésen és a testnevelésórák szakmai tartalmának megújításán belül komoly sikert jelent a 2012-ben 500 millió forintos állami forrásból, 1000 pedagógus sikeres kiképzésével elindult, a Magyar Atlétikai Szövetség által kidolgozott Kölyökatlétikai Program országos bevezetése és beépítése a testnevelési kerettantervekbe, amelynek a folytatásához a kormány további támogatást ad: a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékkeretből 500 millió forintot csoportosított át a Kölyökatlétikai Program kiterjesztésére. A rendelkezésre álló összegből újabb 1000 pedagógus továbbképzésére nyílik lehetőség.
Hoffmann Rózsa a továbbiakban felhívta a figyelmet arra, hogy az új tanévben folytatódik a tehetségprogram, amelynek célja, hogy ne kallódjon el egyetlen tehetség sem. Szeptembertől az általános iskolákban délutánonként 4-5 óráig maradnak iskolai programokon a gyerekek, ennek felel meg a pedagógusok 32 órában meghatározott kötött munkaideje, és ehhez rendelték a béremelést is. Nincs még egy szakma, amelynél biztosított lenne a béremelés értékállósága, és ennek alapja az, hogy a bérek növekedését a mindenkori minimálbérhez kötöttük – hangsúlyozta az államtitkár.
Hoffmann Rózsa elmondta, a munkáját szeptemberben megkezdő tanfelügyelet nemcsak a pedagógust, hanem az intézményvezetőt és az egész intézményt is ellenőrzi majd. A minősítési rendszer az előrehaladás egyes fokozatait határozza meg a pályán.
Az előadás utáni sajtótájékoztatón az államtitkár kérdésre válaszolva kifejtette: megegyeztek az egyházakkal a hit- és erkölcstan finanszírozásának ügyében. Az iskolaigazgatók kinevezését firtató felvetésekre elmondta: a 455 kinevezés közül 430 egyértelmű volt, a többinél mérlegelnie kellett, és előtte alaposan tájékozódott. Szavai szerint egyetlen esetben merült fel plágiumgyanú, ezért ott a pályázatot eredménytelennek nyilvánították és új felhívást tesznek közzé. Az óvodai helyekről szólva elmondta: pontosan felmérik a létszámot, és szeptemberre már várhatóan látható lesz, a tavaly megkezdett óvodaépítési és -bővítési programokon kívül van-e olyan hely, ahol a férőhelyek biztosításához további segítségre van szükség.
Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a pedagógusok munkaidejéhez kapcsolódva foglalkoztatási rendeletet tesznek közzé, amelyben pontosan szabályozzák a részletkérdéseket.

Erkölcstan, hit- és erkölcstan
Szeptembertől erkölcstant vagy hit- és erkölcstant minden 1. és 5. évfolyamos diák tanul majd kötelező jelleggel. Míg az erkölcstan oktatásának megszervezéséért és az ahhoz kapcsolódó tankönyvek biztosításáért az állam felel, addig a hit- és erkölcstanórák megtartását, valamint a hittantankönyvek kiválasztását az egyházak végzik.
Az erkölcstant az alsó osztályban tanítók, felső tagozatban pedig szaktanárok tartják. A tantárgy bevezetésének a célja az volt, hogy a diákok szociális és kulturális helyzettől függetlenül megszerezhessék azt a tudást, amelynek segítségével megtalálják helyüket a családban, a társadalomban és a munka világában. A tanórák az embert és az emberi kapcsolatokat helyezik a középpontba, így a diákok megismerhetik önmagukat és környezetüket, sőt még a későbbi munkavállaláshoz szükséges hasznos ismeretekre is szert tehetnek.
A hit- és erkölcstan oktatása az egyházak fennhatósága alá tartozik. Hoffmann Rózsa korábban arról tájékoztatott: „A nemzeti köznevelésről szóló törvény elfogadása óta egyértelmű, hogy mivel a hit- és erkölcstant oktató személy az adott egyház alkalmazásában áll, ezért tőle kapja a fizetését. A feladat ellátásához az egyházak az államtól támogatást kapnak. A finanszírozás részletszabályainak kidolgozásához azonban meg kellett várni a jelentkezések lezárását, korábban ugyanis nem álltak rendelkezésre a számításokhoz szükséges adatok.” Hozzátette: a tankönyvrendeléssel kapcsolatban a finanszírozás szabályainak és mértékének meghatározásakor az államtitkárság figyelembe vette az egyházak által felvetett problémákat. Végül egy olyan javaslat nyomán, amelynek értelmében az egyházak maguk határozzák meg a használható hittankönyveket, és amely biztosítja az ingyenességet minden erre jogosult tanulónak, mindenben megszületett a megegyezés.
A csoportok létszámára vonatkozóan nincs előírás, és korlátozás nélkül lehetőség van a csoportok összevonására. Az egyházak kérésére, amennyiben másképp nem tudják megszervezni – és az összes érintett szülő beleegyezik –, a hit- és erkölcstanórát az erkölcstanórától eltérő időben és helyen is megszervezhetik.

Új, kísérleti közismereti tankönyv szakiskolások számára
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) számára az elmúlt időszak egyik legfontosabb feladata a Nemzeti Alaptanterv és a kerettantervek megújítása, kidolgozása volt, amelybe új fejlesztési célok és nevelési területek kerültek. Szintén fontos változás, hogy olyan új tantárgyak és tartalmak is bekerültek az alaptantervbe, mint az erkölcstan, a gazdasági-pénzügyi ismeretek vagy a médiaismeret, de az egyes tantárgyak esetében – mint például a természettudományos tárgyak vagy a történelem – új szemléletmódot, új módszereket is hozott a változás. A megújított Nemzeti Alaptanterv mellett az OFI másik kiemelkedő feladata volt, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából kidolgozza, majd véglegesítse a szakiskolai közismereti programot. Ennek keretében készült el az a szakiskolások számára készült új, kísérleti közismereti tankönyv, amelyet az OFI az Országos Szakmai Tanévnyitón mutatott be, és amelyet 25 000 szakiskolai tanuló – minden 9. évfolyamos szakiskolás diák – kapott meg ingyenesen, családonként mintegy 3000–5000 forintot spórolva meg ezzel.
A szakiskolai közismereti program kidolgozása már 2011-ben kezdetét vette, amikor bebizonyosodott, hogy a szakiskolai oktatás új közismereti tartalmakat és módszereket kíván. A program legjelentősebb fejlesztési eleme, hogy nem hagyományos tantárgyi szerkezetben készült, hanem olyan komplex tantárgyakat tartalmaz, amelyekben a hagyományos tantárgyi tartalmak integráltan jelennek meg. Ennek mentén kezdődött el az új kísérleti tankönyv koncepciójának kidolgozása. A tankönyv a szakiskolások számára előírt kerettantervek alapján összeállított tananyagot tartalmazza, az idegen nyelvi tananyagot kivéve; vagyis kommunikáció és magyar nyelv, matematika, történelem és társadalomismeret, osztályközösség-építés, valamint természetismeret tárgyakról tanulhatnak ebből az egy tankönyvből a diákok.
Kaposi József, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója elmondta: „A tankönyv a szakiskolai tanulók számára érthető nyelvezeten, képekkel, feladatokkal és illusztrációkkal szemléltetve készült, hogy minél könnyebben, gyorsabban megtanulhassák az általános műveltséghez, a hétköznapi élethez szükséges ismereteket. Az új szemléletű és szerkezetű kísérleti tankönyv hatékonyan segíti majd az általános tanulási képességek kialakítását, fejlesztését és az általános iskolai ismeretek megerősítését, továbbfejlesztését, szem előtt tartva a NAT-ban megfogalmazott legfontosabb alapelveket, célokat.”
„A szakiskolai közismereti program kidolgozása közben több alkalommal felmérést végeztünk, több mint 1000 pedagógust kérdeztünk meg, hogy összegyűjtsük a programmal kapcsolatos tapasztalatokat, és ennek mentén kezdtük el a tankönyv összeállítását. Emellett a lektoráláshoz külső, az OFI-tól független szakembereket kértünk fel, és az ő véleményezésük után véglegesítettük a tananyagokat” – tette hozzá Mayer József, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tudományos munkatársa.
A sajtótájékoztatón a kísérleti közismereti tankönyv bevezetését üdvözölte Kóbor Zoltán, a Gundel Károly Vendéglátó-ipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola igazgatója, aki szerint az újfajta oktatás a szakiskolások előnyére válik, hiszen számukra az a legfontosabb, hogy a gyakorlati oktatás mellett gyorsan, könnyedén sajátítsák el a legfontosabb lexikális ismereteket és tanulási képességeket.
Az OFI az új típusú szakiskolai közismereti program bevezetésének támogatásához a pedagógusok és a tanulók számára minden közismereti tanórához külön-külön tanítási-tanulási támogatócsomagot készített. Ezeket a fejlesztéseket egy önálló honlap tartalmazza – http://szaki.ofi.hu/ –, ahonnan az új tankönyv is bárki számára letölthető elektronikus formában, sőt hamarosan egy mobilalkalmazás segítségével telefonon is olvasható lesz a tananyag, ezzel is elősegítve a minden helyzetben való tanulást.

Eredményesek voltak a Tankönyvkiadó erőfeszítései
Az Országos Szakmai Tanévnyitón több mint ezer pedagógus részvételével zajlott a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó (NTK) tanévnyitó konferenciája. Nyitóelőadásán Kiss János Tamás vezérigazgató kijelentette: idén jelentősen átalakult szabályok szerint, sokkal rövidebb határidőkkel kellett elkészíteni a tankönyveket, ami komoly megterhelést jelentett minden érintett számára, ám a tankönyvek az évtizedes tapasztalatokkal rendelkező, felkészült szakembergárdának köszönhetően az információhiány és a szűk határidők ellenére is időben elkészültek. „A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadón idén sem múlott, hogy zökkenőmentesen induljon a tanév. Kiadványainkat időben elkészítettük és eljuttattuk a terjesztő raktáraiba” – tájékoztatott a vezérigazgató.
Pokorni Zoltán, az Országgyűlés Oktatási, Tudományos és Kutatási Bizottságának elnöke a magyar köznevelési rendszer átalakítása kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy miként a pedagógiai célok megvalósításához is sokféle út vezet, úgy az elérésüket szolgáló eszközöknek, köztük a tankönyveknek is sokféléknek és választhatóknak kell lenniük – vagyis a színvonalas oktatáshoz sokszínű tankönyvkínálatra van szükség. „A legjobb tankönyv sem alkalmas mindenki számára, nincs üdvözítő, kizárólagos oktatási eszköz vagy módszer” – hangsúlyozta Pokorni Zoltán.
A konferencia további részében Vekerdy Tamás gyermekpszichológus Gyerek, szülő, iskola című előadását hallgathatták meg az érdeklődők, Tari Annamária pszichológus a Facebook-nemzedékről, Juhász Árpád geológus pedig a „Mágikus hegyekről” beszélt.
A korábbi évek hagyományaihoz híven a konferencián idén is átadták a Centa Közép-európai Tanárakadémia Egyesület díját, amelynek kiemelt támogatója a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó. A díj célja, hogy felhívja a figyelmet a követendő pedagógiai példákra és az elismerést érdemlő tanári pályákra. A kitüntetést idén Rubovszky Rita, a budapesti Patrona Hungariae iskolaközpont igazgatónője pedagógusi pályája mellett elsősorban a roma integrációért tett erőfeszítései elismeréseként vehette át.

Újdonság a Taneszköz-kiállításon
A Taneszköz-kiállításon a tanévnyitó rendezvény mindkét napján a taneszköz-gyártó és -forgalmazó cégek mutatták be újdonságaikat, legnépszerűbb fejlesztéseiket, a kulturális intézmények az iskoláknak, pedagógusoknak szóló programjaikat ismertették. A Promethean-termékek kizárólagos hazai forgalmazója, a Modern Oktatási Eszközök Kft. szakemberei a standon kiállított termékek iránt ezúttal is élénk érdeklődést tapasztalhattak, miként az Elektronikus mérés-értékelés a köznevelésben című bemutatófoglalkozáson, illetve a Workshop nem csak múzeumpedagógusoknak szoftverbörzén tartott interaktívtábla-bemutatón is. Horváth Ádám szakértő-tanácsadó elmondta: „A Modern Oktatási Eszközök Kft. által bemutatott, a TÁMOP 3.1.2./12 projekt keretében fejlesztett elektronikusteszt-sablon az oktatáskutatás érdeklődését is felkeltette. A technológiai átjárhatóságot biztosító sablon jelentősen megkönnyítheti az elektronikus mérés-értékelés elterjedését, ráadásul olyan módon, hogy a tanulói eredmények akkor is összevethetőek lesznek, ha az egyes tesztfeladatok különböző forrásokból származnak.” Mindezekről bővebben a www.promethean.hu oldalon található elérhetőségeken lehet tájékozódni.

IV. Nemzeti Tanévnyitó Debrecenben
Szeptember 1-jén a IV. Nemzeti Tanévnyitóval és a már hagyományosnak számító vidám kavalkáddal, a Diákcsemege Fesztivállal vette kezdetét a 2013/2014-es tanév Debrecenben. A Déri téren egymást váltották a színes, kulturális és egyéb szórakoztató programok a színpadon, 28 standnál pedig érdekes előadásokkal, játékokkal, hasznos információkkal várták a gyermekeket és a családokat a szervezők: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A fesztivál résztvevői között számos ajándékot sorsoltak ki; a fődíjat, a 100 000 forint értékű osztálykirándulást Balog Zoltán nyújtotta át a szerencsés nyertesnek, a debreceni Bocskai István Általános Iskola 2. c. osztályának.
A fesztivált követő Nemzeti Tanévnyitónak az ország egyik legrégibb iskolája, a 475 esztendős Debreceni Református Kollégium adott otthont (az eseményt az eső miatt a Kölcsey Központban tartották meg). Megnyitó szavaiban Fekete Károly, a Református Hittudományi Egyetem rektora, a Református Kollégium igazgatótanácsának elnöke emlékeztetett rá, hogy az iskola a történelem során a tudományok európai őrhelye volt.
A kollégium mindig befogadta a szegény, de tehetséges diákokat, akik külföldről is hazahozták a tudást, s méltán ragadt rá az „ország iskolája” elnevezés. „Az ország iskolája köszönti a nemzet iskoláit” – mondta Fekete Károly.
Kósa Lajos, Debrecen polgármestere utalt arra, hogy 1538-ban, 12 évvel a mohácsi vész után Debrecen nem fegyverekre költött, hanem iskolát épített az adófizetők pénzén. Hit, munka, tanulás: ez a szellem jellemezte a várost és kollégiumát és ez jellemzi most is – fogalmazott köszöntőjében Kósa Lajos.
Az új tanév igazi megújulást hoz
– emelte ki beszédében Hoffmann Rózsa, majd felidézte a tavalyi országos tanévnyitón mondott szavait, miszerint „az okos szeretet az a pedagógiai érzelmi többlet, ami átöleli, magába foglalja és élővé teszi a tanítást”. A magyar pedagógiatörténet méltán dicsekedhet azzal, hogy évszázadok óta ennek az okos szeretetnek a jegyében fogantak meg a nagy átalakítások – tette hozzá most. „A magyar pedagógus nem a meghátrálás embere, a magyar gyermek pedig sokkal többet ér annál, semhogy kishitűségünkkel elrontsuk a gyermekkorát” – tette hozzá az államtitkár.
Ünnepi beszédében Balog Zoltán kijelentette: a köznevelés felelősségre, minőségre és bizalomra épül. A tárcavezető arra kérte a politika szereplőit, hogy „ne rongálják a bizalmat a köznevelésben, ne keltsenek bizalmatlanságot csak azért, mert úgy gondolják, ez a kormány csak rosszat akar”, a pedagógusokat pedig arra kérte, hogy ne engedjék beszivárogni az iskolákba a politikát, az ellenállást. A bizalmat a tanügyi irányítás részéről kötelezőnek nevezte, s kijelentette: „Mi bízunk a magyar köznevelésben.” Balog Zoltán „testi-lelki-szelllemi erőben és emberi kapcsolatokban gazdag tanévet” kívánva nyitotta meg a 2013/2014-es tanévet.

VARGA GABRIELLA ÖSSZEÁLLÍTÁSA

 

(c) Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 2003-2009. Minden jog fenntartva.