2022. január 18., kedd Piroska napja

 

Archívum

 

Programok és önkéntesek

Magyarországon az egyenlőség alkotmányos védelmet élvez, és a kormányzati szervek számára is ez jelenti az alapvető kereteket. Ennek értelmében napjainkra a települések többsége már elkészítette az esélyegyenlőségi tervét, míg a többiek – közel ezer település – is a program kidolgozásának befejezéséhez közeledik. Az előbbieknél jelenleg folyik a program ellenőrzése, a gyakorlati tapasztalatokat osztják meg egymás között a szakemberek. A feladatot, a komplex társadalmi felzárkózást a Türr István Képző és Kutató Intézet országos hálózata biztosítja. Céljuk, hogy országos szinten is nyomon követhetőek legyenek a mélyszegénységben élők, a romák, a gyerekek, az idősek, a nők és a fogyatékossággal élők helyzetének változása, mert ők tartoznak a célcsoportba.

A társadalom tagjai, csoportjai tényleges esélyegyenlőségének megteremtése azonban az állam részéről nem tartózkodást, hanem aktív beavatkozást, cselekvést igényel. Ha ilyen intézkedések nem születnének, akkor az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű emberek, társadalmi csoportok örök leszakadásra volnának ítélve, a társadalmi javakhoz történő egyenlő esélyű hozzáférésük reménytelenné válna. Amikor az állam esélyegyenlőséget szolgáló rendelkezéseket hoz, a hátrányos helyzetűeket támogató intézkedéseket tesz, egyben a társadalom más, nem e csoportokba tartozó szereplőit kizárja ezekből a kedvezményekből, ténylegesen nem bánik egyenlően polgáraival. Ennek ellenére az ilyen döntései nem sértik az egyenlő bánásmód követelményét, mert azon alapulnak, hogy a diszkriminációval szembeni védelem önmagában még nem teremt tényleges egyenlőséget.


A belvárosi önkormányzat épületében november 21-én rendezett programon az önkéntes munka szerepelt a beszámolók középpontjában. A Türr István Intézet bemutatása után Jeneiné Rubovszky Csilla, Belváros-Lipótváros alpolgármestere, miniszteri biztos az idősügyi jelzőrendszerről tartott előadást. Elmondta, hogy az elöregedés korunk legnagyobb kihívása; 2050-re 65 év feletti lesz a lakosság 26 százaléka. Szólt arról is, hogy a kerület élenjár az idősekről való gondoskodásban, mert felismerték, hogy aki segít, az magán is segít. Példaértékű az a kezdeményezés, amit az V. kerület elindított az idősek segítése terén. A program az élet minden területére kiterjed: egészségügyi és szociális téren egyaránt segítséget nyújtanak az időseknek. A munkát önkéntesek végzik, a közhasznú foglalkoztatottak mellett diákok is bekapcsolódtak a segítségnyújtásba. Itt érdemes megemlítenünk, hogy 2016-tól 50 óra önkéntes munkát kell igazolnia minden érettségire készülő diáknak.


Az esélyegyenlőséget célzó intézkedések hatásairól szóló előadások közül érdemes kiemelni a Györffyné Molnár Ilona által mondottakat. Az újbudai önkormányzat humánszolgálati igazgatója kifejtette: céljuk, hogy minél aktívabbakká tegyék az időseket, és lehetőséget teremtsenek arra, hogy a felnövekvő generációnak átadhassák élettapasztalataikat. Szavai szerint az önkormányzatnak katalizátor szerepet kell betöltenie a közösségek szervezésében. Ennek megfelelően ők generációs hidakat építenek, amikor az idősek főzni tanítják a kismamákat, a fiatalok pedig felolvasnak a gyengén látó néniknek, bácsiknak, segítenek nekik a ház körül vagy bevásárolnak részükre.


Dr. Patócs Anna, a Budafok-Tétényi Önkormányzat Humánszolgáltatói Irodájának vezetője arról beszélt, hogy a program megalkotása rendszerszemléletű gondolkodásra kényszerítette a készítőket, és rájöttek: nem úri huncutságról van szó.


A Józsefvárosi Közösségi Házak Kft. képviseletében a Kesztyűgyár igazgatónője, Kovács Barbara számolt be a Magdolna negyed városrehabilitációja keretében zajló közösségi tevékenységekről. A Kesztyűgyár, amit a helyiek csak úgy hívnak, hogy a legjobb gyár, az épület korábbi nevét őrzi, mert ott korábban kesztyűket készítettek. Most festőműhely, sokféle klub működik benne. Az egyik legfontosabb tevékenységük a tanulás segítése. Vannak itt külföldről érkezett fiatalok, nyugdíjas tanárok, akik önkéntesként tanulnak a gyerekekkel, de fontos szerepet kap az életvezetési kérdések kezelése is. Önsegítő csoportok jöttek létre, hogy mindenki mellett legyen valaki, ha elkezd zuhanni – mondta a legfontosabb pontot megragadva a program szakmai vezetője.


A konferencia előadói abban megegyeztek, hogy a programok egymásra építése a lényeg.


Novák Imre

 

 

(c) Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 2003-2009. Minden jog fenntartva.