2022. január 29., szombat Adél napja

 

Archívum

 

Kilencvenszázalékos matematika-érettségik, Svájcba „exportált” kísérleti eszközök – idén is díjazták a legjobb tanárokat

2014. május 30-án átadták az idei Ericsson-díjakat


Az Ericsson-díjat 1999 óta olyan matematikát és fizikát oktató pedagógusok vehetik át, akik az alapszintű oktatásban tevékenykednek, és akiknek a munkája nagyban hozzájárul a hazai természettudományos képzés színvonalának emeléséhez. Idén nyolc pedagógus csatlakozott az eddigi 178 díjazotthoz.

A tizenöt évvel ezelőtt, 1999-ben alapított Ericsson-díj azzal a céllal jött létre, hogy elismerje azoknak a közoktatásban részt vevő pedagógusoknak a munkáját, akik akár a kötelezettségeiken felül is tesznek azért, hogy a magyar általános és középiskolai természettudományos képzés a világ élvonalában járjon. A több mint 1500 fős magasan képzett mérnöki gárdával rendelkező Ericsson Magyarország számára különösen fontos az ő munkájuk, hiszen a közhiedelemmel ellentétben a mérnökképzés nem az egyetemeken kezdődik, hanem a középiskolai matematika- és fizikaórákon.

A tanárokat tanítványaik, iskoláik és egyéb oktatási intézmények terjesztik fel a díjra, a díjazás pedig az Ericsson közoktatási partnerei, a Bolyai János Matematikai Társulat és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Ericsson-díj bizottságainak bírálata, illetve a MATFUND Középiskolai Matematikai és Fizikai Alapítvány kuratóriumának jóváhagyása alapján történik. A díjat alapszintű oktatásban részt vevő, legelkötelezettebb matematikát és fizikát oktató pedagógusok vehetik át, akik a „kötelező” tanórákon túl is számos különfoglalkozás alkalmával és egyéb iskolán kívüli tevékenységgel is segítik diákjaik fejlődését és a tehetséggondozást. A díj 1999-es alapítása óta immár közel 180 pedagógus vehette át az elismerést.

Kaposi József, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója, Karin Olofsdotter, Svédország magyarországi nagykövete, Éry Gábor, az Ericsson Magyarország vezérigazgatója, valamint Beskid Vilmos, az Ericsson Magyarország kutatás-fejlesztési igazgatója 2014. május 30-án adta át az idei díjakat nyolc érdemes pedagógusnak. Az ünnepség alkalmával két-két díjat adtak át összesen négy kategóriában: a matematika és a fizika népszerűsítéséért, valamint a matematika és a fizika tehetségeinek gondozásáért.

A díjakat nagyon különböző hátterű tanárok kapták. Van olyan közöttük, akinek a diákjai 30-40 százaléka emelt szintű matematika érettségit tesz, jóval az országos átlag felett, és az eredményeik is magukért beszélnek, hiszen 90 százalékos a diákjai átlagteljesítménye. Akad a díjazottak között olyan is, akinek saját fejlesztésű eszközeit több iskolában, sőt még Svájcban is használják; van, aki regionális szakkört vezet, elérve ezzel a régió diákjait is; és van olyan is, akit a tanulói egyetemi éveik során is felkeresnek tanácsért.

„A közoktatás stratégiai fontosságú a magyar gazdaság szempontjából – hangsúlyozta a díjátadón Kaposi József, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója. – Nagy öröm számunkra, hogy ezt olyan komoly tudásbázissal rendelkező vállalatok is elismerik, támogatják, mint az Ericsson. Ahogy a vállalat által alapított díj mottója is tartja, a mérnökképzés nem az egyetemeken kezdődik, csak erős alapra lehet tudást építeni. Ez a gondolat összecseng Magyarország kormányának oktatással kapcsolatos elképzeléseivel is.”

„Magyarországon magas az oktatás színvonala, így a svéd technológiai, elektronikai vállalatok könnyen megtalálják a működésükhöz szükséges képzett szakembereket – emelte ki Karin Olofsdotter, Svédország magyarországi nagykövete. – Ugyanakkor hiszem, hogy együttműködésünk kölcsönösen gyümölcsöző, hiszen e vállalatok nagyban hozzájárulnak a magyar gazdaság növekedéséhez, a kultúrához, az oktatáshoz. Ennek kicsiny, de szimbolikus jelentőségű bizonyítéka ez a díj is.”

Éry Gábor, az Ericsson vezérigazgatója a díj kapcsán elmondta: „Büszkék vagyunk arra, hogy innovációcentrikus vállalatként az Ericsson által foglalkoztatott 1700 fő több mint 90 százaléka mérnök vagy informatikus. Az ő fejlődésükben, annak megalapozásában is fontos szerep jutott a ma díjazott kiváló tanárokhoz hasonló szakembereknek. Róluk talán méltatlanul kevés szó esik, ezen szerettünk volna változtatni, amikor tizenöt éve megalapítottuk ezt a díjat.”

A 2014-ben díjazott tanárok:
Az Ericsson a matematika és a fizika tehetségeinek gondozásáért díj
Az Ericsson azokat a matematika- és fizikatanárokat jutalmazza ezzel az elismeréssel, akiknek a diákjai kiemelkedő eredményeket értek el valamely jelentős tanulmányi versenyen. A cég ezzel a díjjal kíván köszönetet mondani azoknak a kiváló pedagógusoknak, akiknek elkötelezett munkája hozzájárult ahhoz, hogy a magyar tudósok és mérnökök továbbra is világszínvonalú kutatás-fejlesztési eredményekkel gazdagíthassák a világot. 2014-ben két-két matematika- és fizikatanár részesült a díjban.

Az ERICSSON a matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért 2014. évi díját matematikából
Dr. Kiss Géza, a Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium és Általános Iskola tanára és
Varga Mária, a békásmegyeri Veres Péter Gimnázium tanára kapta.

Az ERICSSON a matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért 2014. évi díját fizikából
Erdősi Katalin, a békásmegyeri Veres Péter Gimnázium tanára és
Zámborszky Ferenc, a miskolci Földes Ferenc Gimnázium tanára kapta.

Az Ericsson a matematika és a fizika népszerűsítéséért díj
A matematika és a fizika iránt kevésbé érdeklődő diákokkal megszerettetni e tárgyakat nagy kihívás. Ez a díj az ő munkájuk előtt tiszteleg. Idén két-két matematika- és fizikatanár kapta meg ezt az elismerést.

Az ERICSSON a matematika és fizika népszerűsítéséért 2014. évi díját matematikából
Bíró Bálint, az egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium tanára és
Pálfiné Kovács Erika, a budapesti Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola tanára kapta.

Az ERICSSON a matematika és fizika népszerűsítéséért 2014. évi díját fizikából
Tasi Zoltánné, az üllési Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanára és
Pál Zoltán, a Gödrei Körzeti Általános Iskola tanára kapta.

A díjazottak bemutatása és rövid méltatása:


Dr. Kiss Géza
A budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanára. Középiskolás tanítványai az elmúlt öt évben harmincnál is többen igen jó helyezést értek el a KÖMAL „A” és „B” pontversenyein, az Arany Dániel Matematikaversenyek és az Országos Középiskolai Matematikaversenyek III. kategóriáiban. A KÖMAL szerkesztőbizottságának 2009 óta tagja. A 2005/2006-os tanévtől kezdődően az Erdős Pál Tehetséggondozó Iskola tanára. A révkomáromi Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozók és a Rátz László Matematikatanári Vándorgyűlések, számos tanártalálkozó és konferencia meghívott előadója. 1993 és 2009 között az OKTV matematika III. bizottságának tagja. PhD-fokozatát summa cum laude minősítéssel szerezte meg. A Frobenius-problémakörről több előadást is tartott, emellett számos tudományos és ismeretterjesztő cikke jelent meg. Tevékenységét Graphisoft-díjjal, a Bolyai Társulat Beke Manó-díjával és a MOL Tehetséggondozásért díjával is elismerték.

Varga Mária
A békásmegyeri Veres Péter Gimnázium pedagógusa. A gimnázium indulása óta szervezi az iskola nagy hagyományú szaktárgyi versenyeit. A nagyjából 30 fős érettségiző osztályaiból átlagban 10–16 fő választja a matematikát felvételi tantárgyául. A diákjai 30-40 százaléka tesz emelt szintű vizsgát matematikából, 90 százalékos átlagteljesítménnyel. Az 5–8. évfolyamokon szinte teljes létszámmal indulnak tanítványai a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen és a Bolyai Csapatversenyen. Mindkettőn több alkalommal került a döntőbe tanulója és ért el helyezést. A Gordiusz Versenyen minden évben van több döntős diákja, 2007-ben 1. helyet ért el egyikük. A Kenguru Nemzetközi Matematikaversenyen is több alkalommal volt díjazott tanulója. A Varga Tamás-verseny döntőjébe tavaly tíz diákja, az OKTV és az Arany Dániel-matematikaversenyek második fordulóiba több alkalommal osztályonként 4-6 tanítványa jutott be. A Matematika Határok Nélkül versenyben második alkalommal került osztálya az 1–6. osztályok közé. Az ABACUS és a KÖMAL pontversenyein is több tucat versenyzője szerepelt eredményesen. A tehetségeket figyelemmel kísérő, eredményes munkáját Veres Péter- és Graphisoft-díjjal is elismerték.

Erdősi Katalin
A Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium pedagógusa. A legrangosabb középiskolai versenyen, az OKTV-n a tavalyi és az idei tanévben is volt döntős diákja. Az Öveges József, a Jedlik Ányos és a Mikola Sándor Országos Fizikaversenyeken az utóbbi években a döntőbe jutott diákok közel 10 százalékát a Veres Péter Gimnázium tanulói adták, amiben a tanárnőnek nagy érdeme van. Országosan is kiemelkedő érettségiző diákjainak száma és teljesítménye mind a középszintű, mind pedig az emelt szintű vizsgákon. Óráin rengeteg a kísérlet, magyarázatai világosak, könnyen érthetőek, diákjainak egyéni módon van lehetőségük a fejlődésre. Tiszteletre méltó az a szakmai és emberi hozzáállás, ahogyan a munkaközösséget vezeti, így a kísérleti eszközök előkészítését, rendben tartását, házi és országos versenyek szervezését, feladatok összeállítását, a diákok versenyekre való felkészítését és támogatását, valamint a munkaközösség szakmai munkájának koordinálását. Fizikatanári munkája országosan is elismert: több alkalommal megkapta a Legeredményesebb felkészítő tanár díjat.

Zámborszky Ferenc
A miskolci Földes Ferenc Gimnázium pedagógusa. Az intézmény fizika tagozatát leginkább meghatározó tanáregyéniség. Tevékenysége nem korlátozódik az iskola diákjaira; a regionális olimpiai szakkör vezetőjeként összegyűjti a város és a régió tehetséges diákjait. A szakkör legnagyobb sikerét a 2009/2010-es tanévben érte el, amikor a fizika OKTV 3., 4., 5. és 29. helyezettjét is ő készítette fel. Emellett a Nemzetközi Fizika Diákolimpián egy bronzérmet, valamint a Közép-európai Fizika Diákolimpián két helyezést értek el diákjai. Egymást követő években is sorra nevelt diákolimpikonokat. Az emelt szintű fizika érettségi vizsga regionális megrendezéséhez szükséges feltételek megteremtésében a kezdetektől részt vesz, mérőeszközeit használják az érettségi vizsgákon. A hat évfolyamos gimnáziumi képzés tantervét kidolgozó munkacsoport vezetője. Nagyrészt neki köszönhető, hogy a „Földesben” működik egy magas színvonalú fizika tehetséggondozó műhely. Külföldi tanulmányutak szervezésével is népszerűsíti a fizikát, az érettségit követően is próbálja segíteni tanítványai továbbhaladását a felsőoktatásban és a kutatásban. Diákjai között mérnökök, fizikusok egész sora található, sőt már akadémikus tanítványa is van.

Bíró Bálint
Az egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium tanára, és tanít a Pannon Egyetem Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskolájában is. A Heves Megyei Pedagógiai Intézet szaktanácsadója, 1995-től kezdve az OKTV matematika I. bizottságának elnöke. Az elmúlt évek során számos tanítványa szerepelt sikeresen országos vagy regionális versenyeken. Első, második, harmadik díjat szereztek diákjai 2007-ben és 2008-ban a Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen, a Kenguru Nemzetközi Matematikaversenyen, az Arany Dániel Matematikaverseny II. kategóriájában és a Felvidéki Magyar Matematikaversenyen. Feladatsorokat állít össze a KÖMAL-ban, a Matematika Tanításában, a Számvetésben. A matematika számos ágából tart előadásokat válogatott témákban a szakmai konferenciákon, szakkörökön. Több évtizedes tanári pályája alatt rengeteget tett iskoláiért, az országos, a nemzetközi matematikaoktatásért, de elsősorban a diákjaiért, a tehetséges és kevésbé tehetséges tanulóiért is. Tanítványaival a gimnáziumi évek után is tartja a kapcsolatot. Nagyon sok diákja szerette meg tőle és miatta a matematikát és választott életpályájának olyan szakmát, amelyben a matematika a legfontosabb. Elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy Egerből nagyon sokan járnak az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskolába.

Pálfiné Kovács Erika
A Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola tanára, a szakmai munkaközösség vezetője. A speciális matematika tagozat irányítójaként országos versenyekre készíti fel diákjait, így a KÖMAL pontversenyeire, a Varga Tamás, az Arany Dániel, az Országos Középiskolai vagy a Zrínyi Ilona matematikai versenyekre. A tanárnő egyedülálló példája az olyan pedagógusnak, aki minden alkalmat megragad arra, hogy a diákok számára a matematikát vonzóvá és könnyen emészthetővé tegye. Az új témákat saját, aprólékos munkával kidolgozott jegyzetek alapján mutatja be és minden témához egyedi, a mindenkori diákok képességeihez alkalmazkodó feladatsorokat állít össze. Gyakran az előbb említett jegyzetek és feladatsorok elkészítésére szánja nem csak délutáni szabadidejét, de hétvégéit és nyári szünetének jelentős részét is. Minden dolgozat és témazáró egyedi nála, soha nem íratja meg ugyanazt a tesztet kétszer. A dolgozatokat – kivétel nélkül – még a megírás napján kijavítja és azokat részletes megjegyzésekkel látja el. A gimnázium legendás tanárnője, aki a nem matematika tagozatos csoportjaiban is folyamatos felkészítést tart az órákon kívül is. Humán beállítottságú, később jogi, bölcsész pályát választó tanulói is továbbjutnak az Arany Dániel-matematikaversenyen vagy az OKTV-n. Ezzel is bizonyítja azt, hogy aki gondolatait logikus rendbe tudja szedni – legyen szó verselemzésről vagy matematikai problémáról –, az bármit képes elsajátítani.

Tasi Zoltánné
Az üllési Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógusa. Nemcsak fizikából készíti fel sikeresen a tanítványait az általános iskolásoknak szóló megyei és térségi versenyekre, hanem matematikából és informatikából is. Üllésen már évek óta sikeres a diákok által tartott Kísérletezzünk című bemutató, amely népszerűsíti a természettudományos ismereteket, nemcsak az üllési, hanem a környékbeli diákoknak is. Rendszeresen szervez szakmai utazást diákjai számára a fizikához kapcsolódó rendezvényekre, így a Fizika Napjára, a Karácsonyi Kísérletek című előadásokra, emellett a tanítványaiból szervezett csapatok évente indulnak a Soproni Fizikatúrákon. 2011-ben részt vett diákjaival a Tudományok Fesztiválja Aradon című rendezvényen, ahol a bemutatott kísérleti eszközök zömét a gyerekek készítették el. Előadásokkal és bemutatókkal rendszeres résztvevője a hazai és külföldi szakmai konferenciáknak. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Általános Iskolai Oktatási Szakcsoportja országos vezetőségének, valamint a szervezet Csongrád megyei elnökségének a tagja.

Pál Zoltán
A Gödrei Körzeti Általános Iskola fizikatanára, 2013 szeptembere óta a Sásdi Tankerület két másik iskolájának is pedagógusa. Saját készítésű eszközei több magyarországi gimnáziumba (Pécs, Hódmezővásárhely, Budapest), sőt Svájc egyik általános iskolájába is eljutottak. Több középiskolában is jól ismerik nevét és kísérletsorozatait, amelyek által szintén a fizikát népszerűsíti. Hosszú évek óta résztvevője az Országos Fizikatanári Ankétnak, ahol számos helyezést ért el, 2013-ban és 2014-ben kiállítóként első, a tízperces kísérleti show-ban második helyezést tudhatott magáénak. A Csodák Palotájában lévő interaktív játszóház első eszközparkjának része az általa készített LENZ-ágyú. Értsük meg a fizikát! címmel kísérleti bemutatókat tart Sásdon és Gödrén is, amelyeken nemcsak diákjai, hanem idősebbek is részt vesznek. A falurendezvényeken mindig elkápráztatja a közönséget lézershow-ival. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Általános Iskolai Szakcsoportjának tagja. Munkáját Mikola Sándor- díjjal is elismerték.

A kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk!


Ericsson
Az Ericsson világvezető megoldásszállító a kommunikációs technológiák és szolgáltatások piacán. A hálózatba kapcsolt társadalom kialakulását olyan hatékony, valós idejű technológiákkal támogatja, amelyek segítenek abban, hogy szabadabban tanuljunk, dolgozzunk és éljük életünket a világ minden fenntartható társadalmában. A vállalat infokommunikációs technológiákat, szoftvereket és komplett infrastruktúrákat kínál a távközlési hálózatüzemeltetők és más iparágak szereplői számára. Napjainkban a világ mobilforgalmának 40 százalékát Ericsson-hálózatokon keresztül bonyolítják, ügyfeleik több mint 2,5 milliárd előfizetést szolgálnak ki a vállalat infrastruktúrája segítségével. Több mint 110 ezren foglalkoznak az ügyfeleinkkel, több mint 180 országban. Az 1876-ban alapított Ericsson székhelye a svédországi Stockholmban van. A vállalat bevétele 2013-ban 227,4 milliárd svéd korona (34,9 milliárd dollár) volt. Az Ericsson részvényeit a stockholmi NASDAQ OMX és a New York-i NASDAQ értéktőzsdéken jegyzik.

www.ericsson.com
www.ericsson.com/news
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericsson
www.facebook.com/EricssonMagyarorszag

 

(c) Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 2003-2009. Minden jog fenntartva.