2022. január 29., szombat Adél napja

 

Archívum

 

Az iskolai közösségi szolgálat elterjesztése a kulturális intézményekben

Társadalmi céljaink középpontjában a közösség, a társadalmi szerepvállalás áll. Ezt támasztja alá az is, hogy az Európai Unió kiemelten támogatja a „hálózatosodást”, a különböző etnikai közösségek és generációk közötti kommunikációt, a kulturális identitás megőrzését, valamint a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelését.

 

A közművelődési és közgyűjteményi intézmények hagyományosan a tudás elmélyítésére, a saját élményekre, tapasztalatra és tevékenységre épülő ismeretszerzésre nyújtanak lehetőséget. Az elmúlt évek fejlesztéseinek nagy része ezt az irányt erősítette: a közgyűjtemények szolgáltatásai bővültek, új múzeum-, könyvtár, és levéltár-pedagógiai formák alakultak ki és ezt szakmai és szemléletformáló képzések is segítették. A múzeumi koordinátori hálózat a szakmán belüli együttműködésen túl a köznevelési intézményekkel való közvetlen kapcsolattartást is szolgálja. A közgyűjtemények, valamint a közösségi művelődési és művészeti intézmények feladatrendszerének átalakításával és szakmai megújulásával párhuzamosan ezek az intézmények tudásközpontokká, az iskolán kívüli oktatás fontos helyszíneivé váltak.

Az előző fejlesztési ciklusban az intézmények közötti partnerség eredményeként a köznevelési intézményekkel 6500 együttműködési megállapodás született és 200 virtuális múzeumi informatikai pont létesült. A fenntartói szerkezet közelmúltban végbement átalakítása lehetőséget is ad a két terület hatékonyabb együttműködésére, a decentralizált vidéki közgyűjteményi és közművelődési hálózat pedig jelentős hozzáadott értékkel segítheti a köznevelés módszertani megújítását.

Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) hét területen végezhető, ezek között igen népszerű a kulturális és a közösségi ágazat. A középiskolás diákoknak 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesítenünk az érettségi bizonyítvány kiadása előtt.

A kulturális intézmények hamar felismerték az iskolai közösségi szolgálatban rejlő lehetőségeket és felelősséget. Számos múzeum, könyvtár, levéltár, színház és közművelődési intézmény nyitotta meg kapuit a közösségi szolgálatot teljesítő diákok előtt (az IKSZ emellett kulturális civil szervezeteknél is teljesíthető).

A közgyűjteményi terület, a közelmúltban hatályba lépett rendeletében jogszabályi kötelezettségként is megfogalmazta országos intézményei számára a közösségi szolgálat befogadását. A jelenleg kodifikálás alatt álló új rendelet, amely az éves munkaterv előkészítéséhez szükséges szakmai mutatókról szól, az intézmény szolgáltatási feladatai között szintén nevesíti a közösségi szolgálat fogadását. A Múzeumi Oktatási és Képzési Központ (MOKK) Múzeumi à la carte honlapján ma már nemcsak kiállításokat és múzeumpedagógiai foglalkozásokat kereshetünk, hanem a közösségi szolgálatot fogadó muzeális intézmények között is szemezgethetünk.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kultúráért Felelős Államtitkársága és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) a kulturális területen végzett iskolai közösségi szolgálat eredményessége és a közösségi szolgálathoz kapcsolódó pedagógiai célok érvényesülése érdekében munkacsoportot hozott létre. A két szakterületen felhalmozódott tudás hívta életre Az Iskolai Közösségi Szolgálat elterjesztése a kulturális intézményekben című ajánlást, amely a kulturális és művelődési területen dolgozó munkatársakat segíti az iskolai közösségi szolgálathoz kapcsolódó szervezési és működtetési feladatok ellátásában. A dokumentum jogszabályokat, módszertani ajánlásokat, praktikus forgatókönyveket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz a kulturális területen megvalósuló tevékenységek keretrendszerének kidolgozására, melynek révén az iskolai közösségi szolgálat szerves módon épülhet be az érintett intézmények, szervezetek mindennapi gyakorlatába. A fő cél az, hogy minden intézmény – az iskolával együtt – a helyi adottságokhoz és a saját elképzeléseihez, felkészültségéhez igazodó tevékenységeket szervezzen a közösségi szolgálat programjában. A munkacsoport a közösségi szolgálathoz kapcsolódó közös képzés kidolgozását és akkreditáltatását is tervbe vette. A képzésen pedagógusok és kulturális szakemberek egyaránt részt vehetnek.

Az ajánlás részletes bemutatására a Magyar Nemzeti Múzeumban került sor a témában rendezett műhelykonferencián május 26-án, ahol a kulturális intézmények mellett a pedagógiai intézetek is jelen voltak. Kulturális szakemberek, pedagógusok és diákok osztották meg egymással tapasztalataikat, nehézségeiket, jó gyakorlataikat.

Az ajánlással együtt az OFI ismét kiírta a Segítő diákok pályázatot a közösségi szolgálatban részt vevő diákok, pedagógusok és – új kategóriaként – fogadóintézmények számára. A diákok kisfilmekkel vagy fotókkal, míg a pedagógusok és a fogadóintézmények fényképekkel pályázhatnak. A pályázat részleteiről az érdeklődők a www.ofi.hu oldalon tájékozódhatnak.

 

(c) Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 2003-2009. Minden jog fenntartva.