2022. január 29., szombat Adél napja

 

Archívum

Interkulturális kompetenciafejlesztés iskolai környezetben

Akkreditált képzés oktatási területen dolgozóknak

Az Artemisszió Alapítvány Interkulturális képzések közszolgáltatási területen dolgozóknak című projektje keretében interkulturális kompetenciafejlesztést célzó képzést szervez migránsokkal az oktatási területen dolgozó, oktatási tevékenységet végző vagy végezni kívánó szakemberek és leendő szakemberek számára.

 

A képzés adatai:

· Címe: Interkulturális kompetencia-fejlesztés iskolai környezetben

· EEM engedélyszám: 957/29/2013/KOIR

· Programakkreditációs lajstromszám: PLB-2194

· Továbbképzési pontérték: 60

 

Képzési időpontok:

· 2014. április 24–25.

· 2014. május 8–9.

· 2014. május 22–23.


A képzés szakmai tartalma

Az utóbbi évtizedekben az oktatási szektort érintő fejlemények között az egyik legmarkánsabb a más kultúrákból származó személyekkel való foglakozás jelentőségének erősödése. Az idegen országokból érkező bevándorlók, a kisebbségek vagy akár az egyes társadalmi csoportok szociokulturális hátterének ismerete valóban elengedhetetlen a velük való foglalkozás hatékonyságához. Az interkulturális kompetencia fejlesztésének mégis az a kiindulási pontja, hogy az objektív ismeretek átadása nem minden esetben könnyíti meg a munkát, sőt bizonyos helyzetekben megerősítheti a már létező sztereotípiákat. Az interkulturális kompetencia lényege annak a felismerése, hogy a másikkal való kommunikációt a társadalmi és kulturális identitás számtalan rétege hátráltatja, melyek két oldalról képeznek „szűrőt” az interakcióban álló felek között, sokszor félreértéseket, feszültséget, nem megfelelő reakciókat eredményezve. Az Artemisszió Alapítvány által alkalmazott módszer ezért három, egymástól jól elkülöníthető lépésben fejleszti az interkulturális kommunikációs kompetenciákat:


· Decentráció: önreflexiós képesség, amely nem személyiségjegyeink észlelésére irányul, hanem szociokulturális referenciakeretünk (értelmezési keretünk, azaz: kulturális értékeink, normáink, sémáink, viselkedési mintáink) tudatosítására.

· Nyitás a másik referenciakeretének felfedezésére. A kulturális konfliktus gerjeszti az azonnali kognitív lezárás keresését. A másikra való nyitás képessége lehetővé teszi, hogy ennek ellenére képesek legyünk a másikról alkotott kép „felszabadítására” a saját referenciakeretünk által ránk kényszerített egyszerűsítések, sémák, elvárások alól, hogy a klienst teljes komplexitásában láthassuk.

· Negociáció: olyan kommunikációs folyamat fenntartásának képessége, amely a lehető leginkább tiszteletben tartja saját és kliense identitását. Konfliktushelyzetben a negociáció egy olyan megoldási forma, amelynek fő célja az érintettek alapértékeinek (érdekeinek) lehető legteljesebb megóvása a tárgyalási pozícióktól való kreatív elmozdulás elősegítésén keresztül.

 

Ez az interkulturális kompetencia minden kultúrával szemben alkalmazható, a saját társadalmunk szubkultúráit is beleértve (társadalmi/regionális kategóriák, kulturális/vallási kisebbségek, hátrányos helyzetű csoportok…).

 

A képzés formája

 

Bentlakásos formában valósul meg, Budapest közeli helyszínen.

Ingyenes, a szállás és az étkezés a résztvevők számára biztosított.

A sikeres befejezés feltétele a képzési napokon való folyamatos részvétel (mind a három képzési alkalom: összesen 6 nap).

A szervezők a résztvevők számára elméleti, szakmai anyagokat biztosítanak.

 

A résztvevők köre

 

A képzésre azon állami, for- és nonprofit szektorban dolgozó, közszolgáltatási tevékenységet végzők jelentkezését várják, akik:

· oktatási tevékenységet végeznek vagy szeretnének a közeljövőben végezni, és

· munkájuk során kapcsolatba kerülhetnek Magyarországon élő bevándorlókkal.


A jelentkezés módja

 

A jelentkezéseket e-mailben, faxon, illetve postai úton várják az alábbi elérhetőségeken:

Kapcsolattartó: Németh Andrea

E-mail cím: andrea.nemeth@artemisszio.hu

Faxszám: +36 1 413 6516

Levelezési cím: 1445 Budapest, Postafiók 355

Jelentkezés határidő: 2014. április 15.

 

Jelentkezési lap: itt.

A jelentkezési lappal együtt szükséges egy nyilatkozatot is kitölteni, amely a www.artemisszio.hu honlapról, a Készséges segítők – Szakemberek interkulturális képzése című hírblokk alatt található. A nyilatkozatban a jelentkező kijelenti, hogy a képzés során elsajátítottakat szándékában áll jelenleg, illetve a jövőben bevándorlókkal kapcsolatos munkája során hasznosítani.


 

(c) Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 2003-2009. Minden jog fenntartva.