2022. január 29., szombat Adél napja

 

Archívum

 

Fizikai állapotunk és a sportközélet kérdéseiről tanácskoztak

A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitások szakmai támogatásával és a szabadidő-sportolói közösségek bővítésével foglalkozó országos rendezvénysorozat tájékoztató konferenciáját tartották a Semmelweis Egyetem TF Főépületének Hepp Ferenc dísztermében, amelyen a főváros és a kerületek helyi választott vezetői, az oktatási és egészségügyi intézmények irányítói, az igazgatás területén dolgozó szakemberek, valamint a sportszervezetek vezetői elsőként ismerhették meg a szakterületükön eddig nem publikált kutatási eredményeket és szakpolitikai ajánlásokat.

A TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a Magyar Sportmenedzsment Társaság és a Magyar Sporttudományi Társaság konzorciumi együttműködésének eredményeként jött létre. A program az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázat keretében valósult meg.

A szakemberek következő kutatási tématerületeken vizsgálták a sportolás kérdéseit:
1. Az egészségfejlesztő testmozgás előmozdítását segítő módszerek feltárása.
2. Társadalmi befogadás a sportban és a sport által: hátrányos helyzetűek, fogyatékossággal élők és a nők sportja.
3. Oktatás, képzés és képesítések a sportban és sportolói kettős karrier a köz- és felsőoktatásban.
4. Az önkéntesség és az aktív polgárság ösztönzése a sporton keresztül.
5. Jó kormányzás a sportban.
6. Jó gyakorlatok a sportszervezés és sportmenedzsment területén.
7. Innovatív és kreatív kommunikációs, média- és marketingtartalmak az egészségfejlesztést szolgáló fizikai aktivitás fokozásának szolgálatában.

A projekt keretében az említett hét téma mellett sor került egy átfogó adatgyűjtésre a diák-, hallgatói és szabadidősport területén, amelyben – hazánkban először – összegyűjtötték a sportlétesítményeket, felmérték a szervezeti és humán (sportszakember-) adatokat, valamint kifejlesztettek egy önálló adatbázis alapú szabadidősport-portált, amely tájékoztatást nyújt az egészségfejlesztő testmozgással összefüggő aktuális magyar adatokról, a sportmenedzsmentről. Céljuk, hogy sportszervezési és sporttudományi szempontból releváns információkról nyújtsanak információkat.

Nézzünk néhány jellemző adatot, megállapítást a konferencián elhangzottakból.
Dr. Farkas Judit, a projekt szakmai vezetője bevezetőjében kiemelte, hogy nagy jelentőséggel bír a 2007-ben megjelent Fehér Könyv a sportról című kiadvány, hiszen ez a publikáció iránytűként szolgál a hazai szakemberek számára a fizikai mozgás megszervezése területén. Miután a sport európai uniós kompetencia lett, egyre aktuálisabb feladattá vált a sport európai dimenzióinak magyarországi feltérképezése, megfogalmazása. E dimenzióban a sport társadalmi szerepeinek egyikeként említették a társadalmi befogadás erősítését vele és általa, amelyet a többféle társadalmi csoportra – nőkre, fogyatékossággal élőkre, kisebbségekre, illetve hátrányos helyzetűekre – vonatkoztathatunk.

Fel kell ismerni, hogy a sport egyre nagyobb szerepet kap a társadalmi problémák mérséklésében, ugyanakkor eszköz a kirekesztett csoportok integrálásához. A kutatók feltérképezték, hol helyezkedik el a testmozgás a szociálisan hátrányos helyzetű lakosság, a nők és a fogyatékosságokkal élők életmódjában, értékrendjében, illetve hogy ők milyen motivációk alapján kerülnek kapcsolatba a sporttal. A sport, a fizikai aktivitás – amely a civilizációs betegségek elleni egyik legfontosabb prevenciós eszköz – számos problémát megelőzhet.

A bevezető után az önkéntességről és a jó irányításról, kormányzásról a sportban, valamint jó sportmenedzsmentről és annak szervezéséről, gyakorlatáról tartott előadást dr. Géczi Gábor egyetemi docens. Kifejtette, hogy hazánkban az elmúlt években komoly fejlődésnek indult a sport és elterjedt az önkéntes munka ezen a területen is. Az iskolai mindennapos testnevelés csak egy elem, de megváltozott a sportfinanszírozás is a TAO-támogatásokkal. A jó állam figyel az egyértelmű célokra, a döntéshozók felkészültségére, a jó kiválasztásra, küzd a kirekesztés, a korrupció ellen. Az előadó nem rejtette véka alá, hogy még sok a kiaknázatlan terület, az idősebbeket jobban be lehetne vonni az önkéntes munkába, jobban ki kellene használni az élsportolók tapasztalatait a generációk közötti tudásátadás terén. A Dunát is egyre inkább használjuk, de a vízi sportokra kevésbé.

A továbbiakban dr. Gál Andrea beszélt a társadalmi befogadásról, valamint a hátrányos helyzetűek, a fogyatékossággal élők és a nők sportjáról. Felhívta figyelmet, hogy a lakosság 5 százaléka él mélyszegénységben, és a gyermekek nem jutnak elegendő fehérjéhez, ez pedig debilitáshoz vezet, ami nem maradhat így.

A női esélyegyenlőtlenségről szólva elmondta, hogy a családokon belül aránytalan a feladatok, a teendők elosztása. Hazánkban a nőkre aránytalanul nagyobb teher hárul, mint a férfiakra. Joggal mondhatjuk, hogy a magyar nők a házi munka európai bajnokai; ezért érdemes gyarapítani az idősebb nők konditermeinek a számát, illetve a kültéri mozgáslehetőségeket.

Összevetve a férfiak és a nők mozgásigényét, hallhattuk: a férfiak sportolási hajlandóságában fontos szempont, hogy szívesen versenyeznek, amellett, hogy motiválja őket is, hogy egészségesek szeretnének lenni. A nők inkább súlykontrollnak veszik és a szépség megőrzésének eszközeként kezelik a mozgást, az edzést, de jelentős, hogy társas együttlét terepének is tekintik. A konditermek főleg férfiakat fogadnak, míg a fitneszszalonok nőket, de elhangzott, hogy a nők szívesebben mozognak csak nők között, mert nem kell figyelni arra, hogy jó-e a sminkjük, vagy nem látszódnak-e előnytelen, kínos pozíciókban.

Következőként Protzer Anna egyetemi oktató az életmód és a civilizációs ártalmak kapcsán arról szólt, hogy érdemes áldozni a sportra, mert a lakosság fizikai aktivitása a gazdaság alapja, hiszen a betegköltség a gazdaság számára jelentős kiadás. Az életvitelre vonatkozóan megemlítette a civilizáció okozta változásokat. Míg 1960-ban évente 5 kg cukrot fogyasztottunk fejenként, ez mára 50 kg. Nem kell csodálkoznunk azon, hogy nőtt a cukorbetegek száma. Eredménye, hogy naponta két ember vakul meg hazánkban és négy ember lábát vágják le emiatt. További riasztó adatokat is sorolt. Beszámolt arról is, hogy az adatgyűjtésük során egy szakiskolában meglepő módon magas értékeket találtak a vérnyomásmérés során. Aztán kiderültek az okok, amikor a gyermekek elővették a zsebükből a cigarettát, valamint elmondták, hogy napi 5-6 energiaitalt fogyasztanak.

A gyermekek 20 százaléka túlsúlyos, ez szintén aggasztó. Tudjuk, hogy a beteg ember nemcsak a társadalmi tevékenység területén teljesít gyengébben, a kezelése, a gyógyszere is komoly összegeket igényel. Itt érdemes megemlíteni, hogy rosszul gondolkodunk, ha betegen is munkába megyünk, mert teljesítményünk nem százszázalékos. Félárbocos munkavégzésnek hívja a szakma ezt a magatartást. Közgazdászok kimutatják, hogy előnyösebb, ha kigyógyítjuk magunkat betegségünkből, mintha hetekig húzzuk-vonjuk magunkat a munkában.

Összegezve, a magyar sport történetében először, jelentős támogatásban részesült a szabadidősport népszerűsítése, bár még európai átlagban mindig alacsony. A bemutatott projekt azonban optimizmusra adhat okot, meghatározó eleme lehet a nemzeti sportstratégia sikeres megvalósításának, ha kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a lakosság sportolási szokásai egészségünk megőrzése érdekében tovább javuljanak. Ezért törekedni kell arra, hogy az eredmények eljussanak mindazokhoz, akik feladatuknak tekintik a lakosság egészséges életmódjának, sportolási aktivitásának fejlesztését, és elősegítik a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiában a sporttudomány, a diák- és a szabadidősport kapcsán megfogalmazott célok és beavatkozások megvalósítását.

A sport terén dolgozóknak igyekezniük kell a nagyobb érdekérvényesítésre, hiszen eddig a településeken a turisztikai tervek rendre megelőzték őket a települési koncepciókban. Ezért is olyan hiányos a sport vidéki infrastruktúrája vagy ezért olyan hiányos a városok lakótelepeinek kínálata a mozgásra.

A mozgásnak testedzéssé kell alakulnia, ami hozzájárul ahhoz, hogy megérjük a másnapot, akármilyen dzsungelharcot is kell folytatnunk.


Novák Imre

 

(c) Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 2003-2009. Minden jog fenntartva.