2022. január 18., kedd Piroska napja

 

Archívum

 

Tehetségtámogatás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kilenc tudományágában

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen befejeződött a TÁMOP-4.2.2/B-1062-2010-0014 számú, „Tehetségtámogatás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kilenc tudományágában” című projekt, amelynek átfogó és általános célja a tehetségtámogatás feltételeinek biztosítása, a minőségi tudományos utánpótlás-nevelés fejlesztése volt. A kétéves időtartamra tervezett projekt legfontosabb küldetése az volt, hogy lehetőséget adjon a doktoranduszok, valamint a tehetséges graduális hallgatók számára is, hogy kutatási eredményeiket publikálják, különböző tudományos konferenciákra eljussanak, összemérhessék magukat hasonló témában kutató külföldi hallgatókkal, szakmai ismeretségeket kössenek és személyes tapasztalatok útján belekóstolhassanak a nemzetközi tudományos életbe.

 

majus_19_PazmanyAz általános célokhoz kapcsolódva, a projekt tevékenysége arra irányult, hogy az egyetem tudományos műhelyeiben magas színvonalú képzési, tehetségsegítő programokkal szolgálja a hallgatók szakmai kibontakozását. A közvetlen célok elérése a megvalósult programok, képzések, tanulmányutak, beszerzések révén, kibővítette az egyetemi hallgatók és doktoranduszok lehetőségeit képességeik fejlesztésére, a tudományos karrierre a kutatói pályára való felkészülés terén.

 

Az összesen 161 részfeladatot tartalmazó projekt támogatási összege 314 500 000 forint volt, amelyből a PPKE konzorciumi partnere, a JSZNT Egyetemi Szakkollégium 10 045 438 forint támogatásban részesült.

 

A projekt tevékenységeiben a PPKE négy karának hat doktori iskolája és három tudományos diákköri szervezete, valamint a konzorciumi partner JSZNT Szakkollégium vett részt. A támogatás nagy segítséget jelentett abban, hogy a doktori iskolákban folyó kutatások megerősödhettek, a külföldi és belföldi szakmai kapcsolatok kiteljesedhettek. Segítette a mesterszakos hallgatók bevonását a kutatásba, de lehetővé tette a fokozatukat már megszerzettek együtt tartását, témájuk továbbvitelét is. Mindezek nagymértékben javítják a fiatalok elhelyezkedési, pályázási esélyeit.

 

A projekt keretében számos nemzetközi és hazai konferencia, neves külföldi előadók által megtartott workshop, nyári egyetem és egyéb, a hallgatók képességeinek kibontakoztatását segítő foglalkozás megrendezésére nyílt lehetőség. A támogatás tudományos kiadványok megjelentetésére, tanulmányutak szervezésére, nemzetközi kapcsolatok kiépítésére is módot adott, amellett, hogy tudományos irodalom beszerzése és nagy, nemzetközi tudományos adatbankokhoz való hozzáférés biztosítása is szerepelt a részfeladatok között.

 

Az Új Széchenyi Terv támogatásával a projekt olyan programok megvalósítására adott módot, amelyek nemcsak az egyetem jelenlegi doktorjelöltjeinek és graduális hallgatóinak tették lehetővé képességeik magasabb szintű kibontakoztatását, hanem a kialakított tehetségtámogató módszerek további alkalmazása révén az elkövetkező évek hallgatóságának tehetségfejlesztésében is nagy szerepet kapnak.

 

(c) Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 2003-2009. Minden jog fenntartva.