2022. január 29., szombat Adél napja

 

Archívum

 

Pázmányos doktoranduszok a nemzetközi tudományos életben

Befejezéshez közeledik a TÁMOP-4.2.2/B-1062-2010-0014 számú projekt, amelynek átfogó, általános célja a tehetségtámogatás feltételeinek biztosítása az egyetemi és a PhD-képzés során, a minőségi tudományos utánpótlás-nevelés fejlesztése a felsőoktatásban. A kétéves időtartamú projekt egyik legfontosabb célja, hogy lehetőséget adjon a doktoranduszok, sőt a tehetséges hallgatók számára is, hogy eljussanak egy tudományos konferenciára, összemérhessék magukat a hasonló témában kutató külföldi hallgatókkal, ismeretségeket kössenek, vitatkozzanak, személyes tapasztalatokat szerezve belekóstolhassanak a nemzetközi tudományos életbe.

A PPKE négy kara vesz részt a projekttevékenységeiben, ezek keretében a projekt céljai hat doktori iskola és három tudományos diákkör keretében, valamint a konzorciumi partner JNSZT Egyetemi Kollégium tevékenységében valósultak meg.

A Jog- és Államtudományi Doktori Iskola doktoranduszai számára a meghívott külföldi professzorok bevonásával megrendezett konferenciák szervezése körében eddig 4 nagy konferencián 6 bevont oktató, kutató közreműködésével 88 előadás hangzott el. Fontos eredmény, hogy nemzetközi hírű külföldi professzorok meghívásával, minden akadémiai félévben két-két blokkszeminárium szervezésére került sor, így tudtuk biztosítani, hogy doktoranduszaink neves külföldi oktatóktól a PPKE-n tudjanak előadásokat hallgatni. Ugyancsak fontos eredmény, hogy konferenciák szervezésére, tanulmányutak és konferencián történő előadások támogatására is sor került. A cél az volt, hogy a nemzetközi tudományos élet légkörét doktoranduszaink itthon is, és amennyiben a háttér megteremthető, külföldön is megérezhessék.

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar doktoranduszai számára a támogatás segített abban, hogy a doktori iskolában folyó kutatások (korábban műhelyek voltak), külföldi és belföldi szakmai kapcsolatok megerősödhettek. Segítette (az oktatási folyamat merev három részre osztása ellenére) az MA hallgatók bevonását a kutatásokba.

A Hittudományi Doktori Iskola a projekt keretében egyedülálló lehetőséget kapott a Magyarországon folyó, tisztán hitéleti katolikus doktori képzés és ezen keresztül a tudományos oktató és kutató utánpótlásnevelés.

Az Információs Technológiai és Bionikai Karon működő Multidiszciplináris Doktori Iskola főbb kutatási irányai:

  • bionika, bioinspirált hullámszámítógépek, neuromorf modellek;
  • kiloprocesszoros chipekre épülő számítástechnika, érzékelő és mozgató analogikai számítógépek, virtuális celluláris számítógépek;
  • az elektronikai és optikai eszközök megvalósíthatósága, molekuláris és nanotechnológiák, nanoarchitektúrák, nanobionika diagnosztikai és terápiás eszközei;
  • humán nyelvtechnológiák, mesterséges értés, kommunikáció.

A posztgraduális kurzusok megtartására a szakterületek kiemelkedő szakembereit sikerült meghívni (Prof. Josef Nossek, Prof. Pier Paulo Civalleri, Prof. Marco Gilli, Prof. Fernando Corinto, Prof. Maciej Ogorzalek).

A doktoranduszok és a tudományos munkában részt vevő, tehetséges hallgatók számára lehetőség nyílt arra, hogy részt vegyenek több hazai és néhány külföldi szakmai konferencián és tanulmányúton, ahol közvetlen kapcsolatba kerülhettek szakterületük élenjáró képviselőivel. A doktori iskola részt vesz a Kutatók Éjszakája programban, amelyre egyre nagyobb számban jönnek el az érdeklődők.

A partneregyetemekkel való kapcsolatépítés kibontakoztatása és közös posztgraduális képzések indítása terén érdemi előrelépés történt. Megtörtént az úgynevezett Double-degree program aláírása a Torinói Egyetemmel és előkészítés fázisában van hasonló megállapodás az amerikai University of Notre-Dame egyetemmel.

 

(c) Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 2003-2009. Minden jog fenntartva.