2021. október 21., csütörtök Orsolya napja

 

Archívum

 

Pósánné Rácz Annamária véleménye

A koncepció egyes fejezeteinek tartalmához fűzött megjegyzéseket megelőzően a tervezet egészét érintő észrevételeimet fogalmazom meg:

1. A tervezet tartalmi kidolgozottsága reflexiószerű, következetlen, néhol pontatlanságokkal és ellentmondásokkal tarkított.
2. A területi esélyegyenlőtlenségek csökkentésére csak úgy, mint az élethosszig tartó tanulás terjedésének előmozdítására irányuló tevékenységek tervezése kimaradt a koncepcióból.
3. Az oktatás szereplői közül kimaradtak azok a regionális központok, amelyek csaknem 4 milliárd forintos uniós támogatással kifejezetten a közoktatás-fejlesztés koordinálására jöttek létre.
4. A közoktatási intézmények országos szakmai ellenőrzésének fölvázolt lépései, módszerei nagyon hasonlítanak a fentebb említett regionális központok által lefolytatott referencia-intézményi minősítési eljáráshoz, talán jó volna az ott tapasztaltakat fölhasználni az új ellenőrzési rendszer kidolgozásakor, sőt a hatályos minősítési eljárásrendet alapul venni.
5. Kimaradt a koncepcióból a referencia-intézmények státuszának definiálása, amelyet a regionális központok képviselői már szorgalmaztak a minisztériumnál. Jó volna jogszabályi szinten rendezni közel félezer közoktatási intézmény helyzetét, akik önként vállalták a minősítési eljárásban a részvételt, hogy mintaértékű pedagógiai gyakorlatukkal kistérségük szakmai bázisai legyenek, segítsék a hálózati tanulás elterjedését, meghonosítsák az egymástól tanulás gyakorlatát.

Megjegyzések az egyes fejezetekhez - letöltés

 

 
(c) Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 2003-2010. Minden jog fenntartva.