2021. október 21., csütörtök Orsolya napja

 

Archívum

 
Nyomdában az első, új NAT-nak megfelelő tankönyvek

A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó (korábbi nevén Nemzeti Tankönyvkiadó) a szoros határidők ellenére időben elkészült az új Nemzeti Alaptantervnek és kerettanterveknek megfelelő kiadványaival. A piacvezető tankönyvkiadónak már több mint száz új kiadványát jóváhagyta az Oktatási Hivatal. A kiadó megfelelőnek értékeli az elbírálás eddigi menetét, ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a zökkenőmentes iskolakezdés egyik legfontosabb feltétele, hogy az átalakított tankönyvterjesztési rendszer megfelelő gyorsasággal és hatékonysággal szolgálja ki az iskolákat.

Jóváhagyta az Oktatási Hivatal (OH) a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó (NTK) új Nemzeti Alaptantervnek és a kerettanterveknek megfelelő első, ötödik és kilencedik évfolyamok számára készített tankönyveinek többségét (a többi évfolyamon nem volt szükség az OH jóváhagyására), így azok nyomdába, majd szeptembertől az új terjesztési rendszeren keresztül a diákok kezébe kerülhetnek. Az idáig vezető út nem volt egyszerű, mivel nagyon szoros határidők mellett kellett átdolgozni az új előírásoknak megfelelő tankönyveket és tananyagokat, valamint alkalmazkodni kellett a szintén új tankönyvvé minősítési eljáráshoz, amelynek a feltételei csak február végén váltak ismertté. „Miközben az új jogszabályok miatt komolyan lecsökkent a tankönyvek fejlesztésének, jóváhagyásának, gyártásának ideje, a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó sikerrel vette az akadályokat és elkészült az új kiadványokkal, amelyek többségét már jóvá is hagyta az Oktatási Hivatal” – mondta el Kiss János Tamás, a piacvezető tankönyvkiadó vezérigazgatója.
Az NTK a legnagyobb példányszámú kiadványait is átdolgozta az új elvárásoknak megfelelően, így például az új NAT-ra szabva készítette el Száray Miklós Történelem I. című népszerű tankönyvét, valamint Alföldy Jenő–Valaczka András Irodalom 5. olvasókönyvét. Az átdolgozások mellett új kiadványok is készültek, mint például Polgár Judit Sakkpalota című tankönyve, amely több év alatt, pedagógusok és gyerekek bevonásával kidolgozott módszertan alapján készült el, vagy például az ötödikesek számára fejlesztett Erkölcstan tankönyv. A tanárok igényeit felmérve az NTK jelentős digitális fejlesztésbe kezdett az elmúlt években, amelynek eredménye az NTK Player nevű szoftver, amely a tankönyv digitális változata mellett sokféle plusztartalmat, a tanárok részére pedig segédanyagokat, valamint házi feladat kiosztására alkalmas lehetőséget is tartalmaz.
A tankönyvek piacát szabályozó új rendszerrel kapcsolatos eddigi tapasztalatokról Kiss János Tamás vezérigazgató elmondta: „A korábbi határidők, például a kerettantervek vagy a tankönyvrendelet kihirdetésének csúszása után pozitívan értékeljük, hogy az Oktatási Hivatal gyorsan, általában egy hónap alatt minősítette a beadott kiadványokat. Némi aggodalomra adott okot ugyanakkor a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. (KELLO) rendszerének technikai akadozása, amely miatt kisebb-nagyobb fennakadások voltak a tankönyvek megrendelésénél.” Optimizmusra adhat okot, hogy az érintettek igyekeznek mindent megtenni a cél elérése érdekében. Az NTK vezérigazgatója arra is felhívta a figyelmet, hogy vannak még a rendszerben feloldandó ellentmondások. Így például komoly fejfájást okozhat majd azoknak az új kerettantervekhez készülő tankönyveknek a sorsa, amelyek a május 15-i rendelési határidőig nem kaptak jóváhagyást, de később mégis felkerülnek a rendelhető kiadványokat tartalmazó jegyzékre.
Miközben az új vagy átdolgozott NTK-s kiadványok várják, hogy szeptember elsejére a gyerekek kezébe kerülhessenek, az új rendszer nagy próbája az átalakított tankönyvterjesztés vizsgája, amely még csak most következik. Az iskolák a megrendelésüket május 15-ig adhatták le, amit a példányszám tekintetében június 15-ig pontosíthatnak. Ezt követően a terjesztésért felelős KELLO a megrendeléseket tíz nap alatt összesíti. A kiadók tehát csak június végén tudják meg, hogy pontosan mennyi tankönyvet kell legyártatniuk és eljuttatniuk a KELLO raktárába július közepéig, ami minden korábbinál nagyobb időprés alá helyezheti őket a gyártás során. A zökkenőmentes iskolakezdés legfontosabb feltétele pedig, hogy az átalakított tankönyvterjesztési rendszer szeptemberig biztosan eljuttassa az iskolákba a névre szóló, egyéni tankönyvcsomagokat.


Elkészült Polgár Judit Sakkpalota 1 tankönyve
2013-tól már a sakk is választható tantárgy az iskolákban

konyv_boritoA Nemzeti Alaptantervben 2013-tól már a képességfejlesztő sakk is választható tantárgy az iskolákban, amelyet Polgár Judit nemzetközi sakknagymester új tankönyvének segítségével tanulhatnak a kisiskolások. A Sakkpalota 1 című tankönyv nem egyszerűen sakkozni tanítja meg a gyerekeket, hanem annál sokkal többre vállalkozik: a gondolkodás általános fejlesztésén keresztül áttételesen minden tárgy megértéséhez és könnyebb elsajátításához is hozzájárul.

A világtörténelem valaha élt legnagyobb női sakkozójának választott Polgár Judit, valamint a piacvezető Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó (korábban Nemzeti Tankönyvkiadó) szakmai összefogásával született meg a Sakkpalota 1 című képességfejlesztő sakktankönyv és munkafüzet, amely ősztől segíti az új tantárgy oktatását a hazai iskolákban. A sakk eredetileg a gondolkodás fejlesztését szolgálta, de az évszázadok során inkább mint játék és sport került előtérbe. Idén ősztől a hazai kisiskolások is megtapasztalhatják ennek a régi táblás játéknak az eredeti fejlesztő funkcióját, hiszen az új Nemzeti Alaptanterv választható tantárgyai közé bekerült a képességfejlesztő sakk. A sportágként is ismert játéknak az oktatásban betöltött jelentőségére az Európai Unió is felhívta a figyelmet, amikor 2012-ben deklarációt adott ki a sakk iskolai bevezetésének támogatásáról.
A sakk Polgár Judit módszerében nem cél, hanem eszköz. „Nagyon lényeges szempont, hogy nem a sakkjáték, hanem a sakk mint szabályrendszer kerül be a tanításba. A pedagógusnak nem kell értenie a sakkjátékhoz, kizárólag a szabályait kell jól ismernie” – mondta el az új módszerről Dr. habil. Gyarmathy Éva, az MTA Pszichológiai Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa. A sakk jó tehetségfejlesztő és a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásában is segíthet, miközben a matematikától a testnevelésig a legtöbb tantárgy oktatásában is felhasználható.
A Sakkpalota című tankönyvcsalád a Polgár Judit Sakk Alapítványa a Képességfejlesztésért által több év alatt, pedagógusok és gyermekek bevonásával kidolgozott, hivatalosan is elfogadott kerettantervre épül. Az egyedülálló módszertani programot az általános képességfejlesztésre, a logikus és kreatív gondolkodás elősegítésére, a digitális korban fellépő gondolkodásfejlődési hiányosságok pótlására dolgozták ki. A cél a gyerekek felkészítése a jövőre. „Miért fontosabb a gondolkodás fejlesztése, a kreativitás elősegítése, mint valaha? Azért, mert gyorsan változó világunkban a holnap győztesei azok lesznek, akik képesek az elavult gondolatok elvetésére és új ismeretekkel való behelyettesítésére. A képességfejlesztő sakk a jövőre készíti fel a gyerekeket” – mondta el Polgár Judit nemzetközi sakknagymester a könyv bemutatásakor.
A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Sakkpalota című sorozatában a könyvek és munkafüzetek mellé tanári kézikönyv is készül kiegészítő eszközökkel, mozgásos játékleírásokkal, kereszttantárgyi hivatkozásokkal, és képességfejlesztő feladatokkal. A munkafüzetek mellékletében sakkdominó, sakkpénz és a gyermekek első sakk-készlete is helyet kap. Idén az elsőévfolyamosok számára készült el a fotókkal és Polgár Zsófia grafikáival illusztrált tankönyv és munkafüzet, amelyet a kiadó már beadott az Oktatási Hivatalnak jóváhagyásra. Tervezés alatt áll a 4 évfolyamos tankönyvcsalád többi tagja is.

Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. (korábbam Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.)
A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. (NTK) a Sanoma Learning csoporthoz tartozó NTK Oktatási Holding Zrt. tulajdonában van. A több mint 60 éves NTK Magyarország vezető tankönyvkiadója, mely kiváló minőségű, modern, a XXI. századi igényeknek megfelelő tananyagokat készít az általános és a középiskolai diákok és tanárok, valamint az egyetemi és főiskolai hallgatók részére. Az NTK több mint 2500 féle tankönyvet és számos oktatást segítő eszközt ad ki. Az NTK a nemzetiségi és speciális nevelési igényű tanulók számára is széles palettájú kínálattal rendelkezik.

www.ntk.hu
www.facebook.com/NemzedekekTudasa
www.youtube.com/NemzedekekTudasaTK


 

 
(c) Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 2003-2009. Minden jog fenntartva.